Menu voor een gesprek over de EBG Hoorn op 19 januari 2017 in Wok restaurant Pejo

Amuse
Welkom op dit EBG diner! Wij, de raad van bijstand, willen met u in gesprek gaan over de toekomst van onze gemeente in Hoorn. Daarbij zijn uw gedachten en idee?n belangrijk. Ga daarom lekker zitten, kies tafelgenoten met die u goed kunt praten. Kies iemand aan uw tafel die korte aantekeningen maakt van het gesprek. Het is niet erg, als u niet alle vragen kunt beantwoorden. Want: vergeet vooral niet, om lekker te eten.

Een lied om te beginnen: Groot is uw trouw, O Heer, mijn God en Vader. ?

Voorgerecht / Soep
Als mijn geloofsgemeenschap niet een plaats is waar mijn tranen worden begrepen,
waar moet ik dan naar toe om te huilen?
Als mijn geloofsgemeenschap niet een plaats is waar mijn geest vleugels krijgt,
waar moet ik dan heen om te vliegen?
Als mijn geloofsgemeenschap niet een ruimte biedt waar mijn vragen worden gehoord,
waar moet ik dan zoeken?
Als mijn geloofsgemeenschap niet een ruimte biedt waar naar mijn gevoelens kan worden geluisterd,
waar moet ik dan naar toe om te spreken?
Als mijn geloofsgemeenschap niet een gemeenschap is waar u mij begrijpt zoals ik ben,
waar kan ik dan naar toe om ?te zijn??
Als mijn geloofsgemeenschap niet een plaats is waar ik kan proberen en leren en groeien,
waar kan ik dan gewoon ?mezelf? zijn?
(Askea parochie ? Carlow / Ierland)

Lees de tekst en vertel aan elkaar: Wat vind of vond ik fijn in de EBG en wat mis ik?

ENKELE ANTWOORDEN:
- De EBG geeft een familiegevoel en dat is fijn.
- EBG is een warm huis.
- EBG is ons van huis uit meegeven.
- Geloof maakt het verschil in mijn leven.
- Wij missen de mensen in de kerk, de ouderen die
vroeger wel kwamen, de jongeren die ooit in de kinderkerk
waren of zelfs hun belijdenis hebben afgelegd
in de kerk.
- Wij zien de kerk teveel als vanzelfsprekend. Er ontbreekt
het besef, dat mensen zich moeten inzetten
voor de kerk (eigenaarschap).

Salade
De kerk, dat is vooral de kerkdienst op zondag middag in de Dorpskerk in Zwaag. Maar er gebeurt nog meer in en vanuit de EBG. Maar is dat voldoende? Daarom vervolg het gesprek met de vragen: Waar
kom ik de EBG in Hoorn tegen? En waar zou ik haar graag tegen willen komen?

Hoofdschotel
Het mag duidelijk zijn: als de EBG in Hoorn ook in de toekomst wil blijven bestaan, moet er iets veranderen. Met een kleine groep enthousiaste leden van de Raad van bijstand, gemiddeld 15 bezoekers in de kerkdiensten en een dominee, die er wel en niet is, kom je er niet. Maar wat zou dan moeten veranderen? Om antwoorden te vinden gaan wij vier rondjes maken:

1. Neem eerst de tijd om met elkaar idee?n en tips te verzamelen om het gemis uit de eerste twee gespreksgangen weg te nemen. Beoordeel nog niet of het idee echt uitvoerbaar is.

2. Maak in een tweede ronde enkele idee?n zo concreet mogelijk. (Niet: ?ik wil dat er meer leuke liederen gezongen worden?, maar ?er moeten meer liederen uit de feestbundel gezongen worden zoals b.v.??)

3. Neem een leuk idee van een ander gesprekspartner en vind redenen waarom dit idee niet uitvoerbaar is. Ga daarover in gesprek en probeer met elkaar de redenen te ontkrachten.

4. Kies met elkaar maximaal drie idee?n uit die u nuttig en uitvoerbaar lijken.

ENKELE ANTWOORDEN:
- Jongeren en kinderen een taak geven in de kerk.
- Een aanbod voor de tieners, want voor hun is er niets te doen in de kerk.
- Oudere en jongeren gemeenteleden aan elkaar koppelen om jongeren thuis te laten raken in het geloof en in de gemeente (buddy?s in het geloof)
- Elkaar aanspreken als gemeenteleden.
- Een commissie vormen die contact houdt met gemeenteleden.
- Een enqu?te houden onder de betalende leden die niet meer naar de kerk komen. Zij hebben nog een binding met de kerk. Daar moet je beginnen
- Meer aandacht bij verjaardagen en andere belangrijke gebeurtenissen (examens enz.) - ook voor jongeren.
- In de catechese meer aandacht voor het element
?lidmaatschap? - naast het element ?persoonlijk geloof?
- Continu?teit in diensten waarborgen. Ook thema?s weer terug laten keren (b.v. terugkoppelen wat mensen met de ?war-room? hebben gedaan).
- Actieve gemeenteleden aanmoedigen om meer uit te stralen, dat het leuk en belangrijk is om in de kerk te zijn.

Dessert

Wie of wat is de kerk? Het is geen gebouw, het is geen idee en geen boek. De EBG is vooral een groep mensen die in Jezus Christus geloven en door Hem geraakt zijn. Daarom is ook alleen dat mogelijk, wat wij samen tot stand brengen. Neem daarom een moment, ga in gedachten langs wat u belangrijk vind om te doen. Dan kijk naar de idee?n en plannen die u samen opgeschreven hebt.
Waar zou ik mij voor willen en kunnen inzetten in de komende tijd? Zet daar uw naam bij!

Koffie / thee
Wij danken u voor dit gesprek en hopen dat u van het eten hebt genoten. Wij zijn benieuwd naar de aantekeningen van uw gesprek. Lever ze daarom in bij een van de leden van de Raad van bijstand. Wij wensen u een veilige weg naar huis en een gezegende week:

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar ?------------------------------------------------------------------------------------------

WELKOM

Bezoek ieder 1e en 3e zondag van de maand onze diensten, aanvang 13.00u.

Dorpkerk, Kerkelaan 8 te Zwaag

U bent van Harte Welkom!!

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Radio Cosmo

Radio Cosmo (een Surinaamse afdeling van radio Hoorn) is iedere dinsdagavond van 18.00 21.00 uur te beluisteren via de ether. Tijdens deze uitzending kunt u behalve familieberichten en het nieuws uit Suriname ook berichten van de EBG Hoorn beluisteren. U moet afstemmen op FM 96.5 op de kabel of 105.8 op de ether. Ook is dit programma te beluisteren via internet www.radiohoorn.nl.