Ik wil mijn kind laten dopen. Wat moet ik doen?

De EBG kent, zoals vele christelijke kerken, de kinderdoop. Wij geloven dat God ons in de doop zijn genade en verlossing schenkt. Hij doet dat onvoorwaardelijk. Daarom kunnen kleine kinderen gedoopt worden. Wel moeten zij, als zij opgroeien, het geloof in God leren kennen en aanvaarden. Daarom kent de EBG ook de openbare belijdenis van het geloof, die gedoopte leden vanaf 18 jaar kunnen afleggen.
Bent u als kind niet gedoopt, dan kunt u ook als volwassene gedoopt worden. Belijdenis en doop vinden dan op het zelfde tijdstip plaats.
De doop gebeurt normaliter niet door onderdompeling. Belangrijk is wel dat water over het hoofd van de dopeling vloeit en de doop in de naam van de drieŽne God gebeurt.

 

Terug naar de overzicht FAQ