Wat verwachten jullie van een lid van jullie gemeente?

Wij geloven, dat Jezus Christus mensen roept, om Hem na te volgen. Dat heeft uitwerkingen op het gehele leven. Wij verwachten daarom van een lidmaat van onze gemeente, dat hij of zij als christen leeft. Richtlijn is het dubbele gebod van de liefde: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.  (Matteus 22, 37; Markus 12, 30; Lukas 10, 27)

Daarnaast vragen wij van onze leden, om betrokken te zijn bij onze gemeente. U toont zich betrokken
- als u onze diensten en bijeenkomsten bezoekt,
- als u de gemeente met uw kerkelijke bijdrage regelmatig steunt, 
- als u taken in de gemeente op uw neemt.
Er zijn vele plekken waar u mee kunt werken. Wij zijn ervan overtuigd, dat God aan een ieder een talent heeft gegeven, dat hij of zij gebruiken kan in onze gemeente. 

Terug naar het overzicht FAQ