Wat kan een lid van jullie verwachten?

Als gemeente bieden wij in kerkdiensten en activiteiten de gelegenheid om geloof te vieren, te verdiepen en te leren kennen. Wij doen dat op de manier en in de traditie van de Evangelische Broedergemeente.
Als lid van onze kerk kunt u aan alle activiteiten en diensten van de gemeente deelnemen. U kunt ook een beroep doen op de predikant of van een pastorale werker als u een pastoraal gesprek wenst, een zegen op uw verjaardag of bij een andere gelegenheid wilt ontvangen of pastorale ondersteuning rond ziekte of overlijden nodig hebt. Betaalt u regelmatig uw kerkelijke bijdragen dan brengen wij voor de ondersteuning door de predikant of pastoraal werker geen kosten in rekening.
Daarnaast biedt de gemeente u de ruimte om zusters en broeders te ontmoeten, samen sociale of kerkelijke activiteiten op te zetten en daarin uw gaven en talenten verder te ontwikkelen.

Terug naar het overzicht FAQ