Kan iedereen naar jullie kerkdiensten komen?

Wij heten graag gasten in onze kerkdiensten en bij onze activiteiten welkom. Wij verwachten wel, dat zij zich respectvol gedragen.

In onze vieringen van het Heilig Avondmaal zijn leden van andere christelijke kerken welkom, mits zij in hun eigen kerk gerechtigd zijn, om aan het Avondmaal of de Eucharistie deel te nemen. Leden van de EBG kunnen pas na hun belijdenis aan het Heilige Avondmaal deel nemen. In onze gemeente nemen kinderen normaliter niet aan het Avondmaal deel.

Terug naar overzicht FAQ