Welkom

Data in 2018

De data en tijden van onze kerkdiensten kunt u hier vinden.

Een lijst van bijzondere activiteiten in 2018 kunt u hier downloaden.

Illustratie van Stefanie Bahlinger © Verlag am Birnbach 2017------------------------------------------------------------------------------------------

Levend Water

God zegt: Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
Openbaringen 21:6

Wij hebben geen tekort aan water. Wij zijn eerder bang voor een teveel aan water. Er is altijd voldoende gezond drinkwater als wij de kraan opendraaien. Een enkele keer worden wij gewaarschuwd, als er b.v. een vreemd stofje in het grondwater terecht is gekomen. Maar over het algemeen hoeven wij ons geen zorgen te maken. En wij hoeven ook niet veel voor ons water te betalen. Daarom is het voor ons moeilijk om het beeld goed te plaatsen, dat Johannes hier in Openbaringen gebruikt.

Voor zijn eerste lezers was dat waarschijnlijk anders. De christenen in IsraŽl en Klein-AziŽ wisten dat water ook schaars kon zijn. De bronnen, meestal buiten de steden en dorpen gelegen, konden in de zomer weleens droog vallen of alleen maar nog brak water geven. Dan was het oppassen geslagen voor ziektes en uitdroging. Voor deze mensen was een belofte, om ‘vrij water uit de bron’ een mooi vooruitzicht.
Maar net als zij begrijpen wij het beeld uiteindelijk wel. Want dorst hebben wij allemaal. Als het niet dorst naar sprankelend water is, dan toch dorst naar geluk, naar leven, naar rijkdom. Zou God ons dit hier beloven? Zou hij als de spreekwoordelijke goede fee uit het spookje al onze verlangens willen vervullen. Kunnen wij met Gods hulp volmaakt gelukkig worden?

Als je het slot van Openbaringen leest, dan zou je dat kunnen denken. In hoofdstuk 21 beschrijft Johannes het visioen van de toekomst. Een stad zal verschijnen, het nieuwe Jeruzalem, waarin mensen in vrede met elkaar kunnen wonen. En God zal in hun midden wonen. In deze stad hoort ook water, zodat iedereen kan drinken, zoveel hij of zij nodig heeft. Maar het is geen wijn.

Een veilige woonplaats, leven in vrede, verblijven in de nabijheid van de schepper en behoeder van het leven, dat zijn basale, fundamentele wensen. Ze gaan over dat wat wij dringend nodig hebben om te leven. Ze zijn geen overbodige luxe, waar wij van kunnen dromen, maar die wij niet echt nodig hebben om te leven. Nee, dit wat in dit ‘hemels Jeruzalem’ aan de mensen wordt beloofd, zijn noodzakelijke dingen.
Het ‘water’ voegt hier nog iets aan toe. Het hoort bij de voedingsmiddelen, die wij mensen dringend nodig hebben om te leven. Het voorziet ons van belangrijke bouwstoffen voor ons lichaam. Zonder water kunnen wij geen gezond leven leiden. Een bron is daarnaast een belangrijke plek van gemeenschap. Hier kwamen mensen niet alleen om water te halen. Ze ontmoetten elkaar om nieuws uit te wisselen, elkaar van hun wel en wee op de hoogte te brengen en elkaar steun en troost te verlenen. Een ‘bron van levend water’ voedt lichaam en ziel, hij brengt gezondheid en gemeenschap.

Aan begin van een nieuw jaar leven vele verwachtingen en wensen. Bij de meesten zullen gezondheid en vrede in de familie hoog op het verlanglijstje staan. Maar wij hopen ook dat de vrede behouden blijft en mensen op een goede en fatsoenlijke manier met elkaar kunnen leven. Voor sommigen zullen de wensen nog eenvoudiger zijn: voldoende eten, een dak boven het hoofd en werk om van te leven. Hoe dan ook, het visioen van Johannes, de belofte van ‘drinken uit de bron van levend water’ zal ons in 2018 als woord van het jaar begeleiden. Het biedt uitzicht, belofte en opdracht - voldoende om een heel jaar ermee te leven.

Stefan Bernhard------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom op onze website

Fijn dat u onze website bezoekt! Wij zijn een gemeente van de Evangelische Broedergemeente in Nederland. Deze kerk is ook bekend onder de naam "Hernhutters". Onze gemeente is een regiogemeente. Ze omvat vier deelgemeenten. Op zes plaatsen in de regio vinden regelmatig diensten en activiteiten plaats. Meer daarover vindt u onder "gemeenten". De deelgemeenten werken op een aantal terreinen nauw samen. Meer hierover vindt u onder het kopje "regionaal". Onder "informatie" vindt u veel wetenswaardigheden over onze gemeente en ons kerkgenootschap. Wij nodigen u uit om op de site rond te kijken en hopen u ook eens in een van onze kerkdiensten te kunnen begroeten.

Volg ons ook op Facebook------------------------------------------------------------------------------------------

Dagteksten om niet te vergeten

Heeft u al eens de dagteksten van uw geboortedag of uw trouwdag willen weten? Bent u benieuwd, welke Bijbeltekst op een belangrijke dag in uw leven in het dagtekstenboekje van de EBG stond?

Stuur dan een e-mail met de datum naar Stefan Bernhard. U krijgt dan de tekst binnen een week thuisgestuurd. Wij vragen om een gift van ? 10,00 per dagteksten.

U kunt dit bedrag overmaken naar rekeningnummer NL21 ING 00056 57 652 (ING bank); t.n.v. Rekening gebouwen der EBG Haarlem. Zij is bestemd voor het kerkgebouw in Haarlem en de "Losungsspende" / Dagtekstenfonds van de EBG.------------------------------------------------------------------------------------------

Volg ons / Like ons ...

... op Facebook------------------------------------------------------------------------------------------

Volg ons / Like ons ...

... op Instagram