Welkom

Dagtekstenboekje 2018

Sinds 288 jaar verschijnt dit dagboek van de Evangelische Broedergemeente. Hier vind u voor elke dag twee bijbelverzen (uit het Oude en het Nieuwe Testament) en een gebed of liedvers. Het boekje verschijnt op dit moment in meer dan 50 talen wereldwijd.
Na het zendingsfeest (zaterdag 16 september 2017 in Zeist) kunt u de boekjes kopen. Ze zijn verkrijgbaar voor 5,95 na de kerkdiensten van de EBG Noord-Holland in Alkmaar, Haarlem, Hoorn en Zaandam.
U kunt ze ook via de webshop van het Hernhutter Huis aanschaffen. Hier vindt u het dagtekstenboekje ook in het Duits (Losungen), Spaans, Frans en later ook in het Engels.
De (christelijke) boekhandel heeft de boekjes ook op voorraad of kan ze voor u bestellen.------------------------------------------------------------------------------------------

Om over na te denken

Dilige et quod vis fac – Bemin en doe wat je wilt

Deze keer is niet een Bijbelvers het uitgangspunt voor de overdenking. Boven dit stuk staat een uitspraak van Augustinus uit een preek over de eerste Johannesbrief.
Augustinus was een invloedrijke bisschop en kerkvader van de vroege kerk. Hij leefde in de vierde eeuw. Hij had een goede opleiding genoten en deze kennis stelde hij later in dienst van de kerk. Hij werd bisschop in Hippo, een stad in Noord-Afrika, en een invloedrijke schrijver over geloof en theologie.
Beroemd zijn de ‘belijdenissen’, waarin hij zijn eigen weg naar het geloof beschreef. Hij zei van zich zelf, dat hij als heiden was opgegroeid. Zijn moeder was weliswaar een belijdende christen, maar de zoon kwam pas op latere leeftijd tot het geloof.
De uitspraak hierboven is interessant. Op het eerste gezicht zou men kunnen lezen: alles is veroorloofd. Je mag doen wat je wilt, want alles is goed. Dat zou de mens een absolute vrijheid kunnen geven. Wie wenst dat nou niet: geen gezeur door autoriteiten, geen beperkingen door regels, doen waar je zin in hebt en wat je op dit moment goed en nodig vindt.
In zijn belijdenissen beschrijft Augustinus zijn jeugd, waarin hij erop op los leefde zonder zich veel beperkingen op te leggen. Feesten, gokken, vrije sex – alles komt langs, als hij op zijn leven terugkijkt. Hij dacht toen ook na over het leven, maar zocht de antwoorden in filosofische debatten met zijn vrienden. Op het geloof van zijn moeder keek hij met minachting neer. Maar hoe ouder hij werd, hoe meer hij zich realiseerde dat dit leven geen vervulling geeft. Het geeft plezier, maar geen echte vreugde. Daarom ging hij op zoek naar verdieping. En deze verdieping vond hij in het Christelijke geloof.
De belangrijkste scene in zijn boek is, toen hij in de tuin van zijn ouderlijk huis zat. Een gesloten Bijbel, van zijn moeder gekregen, ligt naast hem. Opeens hoort hij het kind van de buren een spelletje doen. ‘Neem en lees, neem en lees’, zingt het kind. Augustinus werd getroffen door de woorden, pakt de Bijbel en begint te lezen. In de Bijbel ontdekte hij de betekenis van liefde en genade in het leven van de mensen.  Genade zouden wij kunnen omschrijven als de mogelijkheid om opnieuw te kunnen beginnen. En liefde is de verbinding, die je aangaat met God en je medemens. Augustinus begon genade te vinden en liefde te leven.
Wat betekent dat nu voor het begrip van de vrijheid, zoals die in de zin boven tot uitdrukking komt? Vrijheid is mooi en belangrijk. Zonder vrijheid kunnen wij niet ten volle leven. Maar ze kan alleen dan goed geleefd worden als zij met liefde verbonden wordt. Deze liefde beschrijft de Bijbel als verbondenheid met God en met je medemens. Als wij mensen ons vertrouwen in God behouden en als wij mensen onze medemens hetzelfde leven gunnen als aan onszelf, dan leven wij in vrijheid. In deze vrijheid houden wij daarom rekening met de andere mensen. Seksualiteit dan niet langer alleen het vinden van mijn eigen genot, maar het delen van de vreugde met mijn partner. Vriendschap is geen optelsom van geven en nemen, maar een aanvulling van elkaar. Daden van naastenliefde geven niet alleen de gever een goed gevoel, maar houden vooral rekening met de behoeftes van de ontvanger. Om maar drie vormen van liefde te noemen.
Vrijheid is een kostbaar goed. Ze is niet gemakkelijk om te leven. Maar als dit lukt, dan schenkt ze ons een rijk, gelukkig leven.
Stefan Bernhard------------------------------------------------------------------------------------------

Data in 2017

De data en tijden van onze kerkdiensten kunt u hier vinden.

Een lijst van bijzondere activiteiten in 2017 kunt u hier downloaden.

Illustratie van Stefanie Bahlinger Verlag am Birnbach 2016------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom op onze website

Fijn dat u onze website bezoekt! Wij zijn een gemeente van de Evangelische Broedergemeente in Nederland. Deze kerk is ook bekend onder de naam "Hernhutters". Onze gemeente is een regiogemeente. Ze omvat vier deelgemeenten. Op zes plaatsen in de regio vinden regelmatig diensten en activiteiten plaats. Meer daarover vindt u onder "gemeenten". De deelgemeenten werken op een aantal terreinen nauw samen. Meer hierover vindt u onder het kopje "regionaal". Onder "informatie" vindt u veel wetenswaardigheden over onze gemeente en ons kerkgenootschap. Wij nodigen u uit om op de site rond te kijken en hopen u ook eens in een van onze kerkdiensten te kunnen begroeten.

Volg ons ook op Facebook------------------------------------------------------------------------------------------

Dagteksten om niet te vergeten

Heeft u al eens de dagteksten van uw geboortedag of uw trouwdag willen weten? Bent u benieuwd, welke Bijbeltekst op een belangrijke dag in uw leven in het dagtekstenboekje van de EBG stond?

Stuur dan een e-mail met de datum naar Stefan Bernhard. U krijgt dan de tekst binnen een week thuisgestuurd. Wij vragen om een gift van ? 10,00 per dagteksten.

U kunt dit bedrag overmaken naar rekeningnummer NL21 ING 00056 57 652 (ING bank); t.n.v. Rekening gebouwen der EBG Haarlem. Zij is bestemd voor het kerkgebouw in Haarlem en de "Losungsspende" / Dagtekstenfonds van de EBG.------------------------------------------------------------------------------------------

Volg ons / Like ons ...

... op Facebook------------------------------------------------------------------------------------------

Volg ons / Like ons ...

... op Instagram