Welkom

Liefde voor Gods schepping

God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. (1 Johannes 4:16)

In de EBG Noord-Holland hebben wij voor dit jaar een bijzonder thema voor de augustusmaand gekozen. Wij willen nadenken hoe duurzaam wij omgaan met de schepping waarin wij leven. Daarbij zullen ons twee vragen bezig houden: hoe kunnen wij in de EBG Noord-Holland verantwoord en goed omgaan met natuur en milieu. Daarbij gaat het dus om de huishouding van onze kerk. De tweede vraag is, wat wij thuis doen of kunnen doen om meer milieubewust te leven.
Het zou mooi zijn geweest als het woord van de maand augustus ook daarop zou aansluiten. Zo een Bijbeltekst uit Genesis over de schepping of over goed rentmeesterschap uit een ander gedeelte van de Bijbel zou handig zijn geweest. Helaas werkt het dagtekstenboekje niet daaraan mee. Wij lezen daar een vers uit de 1e Johannesbrief over de liefde. Of wij toch een brug kunnen slaan naar ons thema?
Liefde is een veel gebruikt woord, vooral in het Nieuwe Testament. Vooral Johannes en zijn opvolgers gebruiken het woord ‘liefde’ heel vaak. Als ik het lees in mijn Nederlandse Bijbel, dan denk ik vooral aan een emotionele verbondenheid tussen mensen, waarbij ook vlinders in de buik komen. Maar vanuit mijn Bijbelstudie weet ik dat Johannes het niet over romantiek heeft als hij over liefde schrijft.
Dat zie je heel goed, als je naar de oorspronkelijke tekst in het Grieks kijkt. In deze taal bestaan er drie verschillende woorden voor dat wij in het Nederlands ‘liefde’ noemen. Daar is ten eerste de ‘éros’, de hartstochtelijke en ook lichamelijke liefde tussen twee mensen. Dat kennen wij goed, maar het nieuwe Testament heeft het hier nauwelijks over. Daarnaast is ten tweede de ‘filía’, de verbondenheid van vrienden die met elkaar optrekken en voor elkaar instaan, als dat nodig is. En uiteindelijk is er ten derde de ‘agápe’. Dat is de verbondenheid tussen mensen die het samenleven mogelijk maakt. Deze liefde laat ons elkaar helpen en elkaar bijstaan. Het oude en in ongebruik geraakte woord ‘solidariteit’ past hier goed.
Jezus spreekt ook van ‘naastenliefde’ of zelfs van ‘liefde tot de vijand’.  Daarbij bedoelde hij dat de naaste, en zelf ook je vijand ook een schepsel van God is en daarom ook je broeder of zusters is. Je moet dat serieus nemen. Je hoeft daarom geen vriend met hem of haar te worden, maar je mag op een fatsoenlijke en waardevolle manier met hem of haar omgaan. Je moet niet alles met je medemensen delen, maar je mag hun in hun leven niet beperken. En je moet bereid zijn om hem of haar te helpen in nood.
Een proefsteen voor de juiste agápe is als je met je medemens samen aan tafel kan zitten en het eten en het drinken eerlijk deelt. In de joodse en christelijke traditie kennen wij de gewoonte van een liefdemaal, ook wel ‘agápe’ genoemd.
God heeft ons deze liefde geschonken door ons als zijn kinderen te aanvaarden en ons door Jezus met hem te verbinden. En daarom zijn ook wij gevraagd om onder elkaar deze liefde te leven. Dat houdt ons Johannes in zijn eerste brief steeds weer voor.
Als ik met deze gedachten nu terugga naar onze augustusmaand, dan vraag ik mij af of deze agápe enkel voor de relatie tussen God en mens en de mensen onderling van toepassing is. En een vraag stellen is ook de vraag beantwoorden. Ik vind namelijk dat wij naastenliefde niet alleen aan onze buurman of buurvrouw moeten tonen, maar ook aan de andere delen van de schepping. Ook de dieren en planten, ja zelf de bergen en velden verdienen onze agápe.
Dat is geen nieuwe gedachten. Ik kom ze al bij iemand als Franciscus van Assisi tegen die in de 13e eeuw een zonnelied schreef. Daarin zingt hij van broeder zon en zuster maan, van zuster water en moeder aarde. Van hem wordt ook verteld dat hij preken voor de vogels en dieren hield omdat hij vond dat ook zij door God geliefd zijn. De oude Franciscus is daarom een voorbeeld geworden voor allen die zich vanuit het christelijk geloof inzetten voor een zorgzame omgang met de natuur en voor een beter bescherming van planten en dieren.
Ik vind de gedachte heel uitdagend, dat ook de andere schepselen deel uitmaken van de liefde die ons  allen omvat. Want vaak denken wij vooral, dat wij beter met het milieu om moeten gaan om het voortbestaan van de mensheid veilig te stellen. Maar dat is zelfzuchtig gedacht. Want het gaat niet alleen om het voortbestaan van ons en onze kinderen, maar ook om de toekomst van de dieren en de planten, van de landschappen en zeeën die deel uitmaken van de schepping van God. Zij verdienen ook onze verbondenheid en liefde. Zodat ons verbond met de schepper, met God, niet verbreekt.
Stefan Bernhard------------------------------------------------------------------------------------------

Data in 2018

De data en tijden van onze kerkdiensten kunt u hier vinden.

Een lijst van bijzondere activiteiten in 2018 kunt u hier downloaden.

Illustratie van Stefanie Bahlinger © Verlag am Birnbach 2017------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom op onze website

Fijn dat u onze website bezoekt! Wij zijn een gemeente van de Evangelische Broedergemeente in Nederland. Deze kerk is ook bekend onder de naam "Hernhutters". Onze gemeente is een regiogemeente. Ze omvat vier deelgemeenten. Op zes plaatsen in de regio vinden regelmatig diensten en activiteiten plaats. Meer daarover vindt u onder "gemeenten". De deelgemeenten werken op een aantal terreinen nauw samen. Meer hierover vindt u onder het kopje "regionaal". Onder "informatie" vindt u veel wetenswaardigheden over onze gemeente en ons kerkgenootschap. Wij nodigen u uit om op de site rond te kijken en hopen u ook eens in een van onze kerkdiensten te kunnen begroeten.

Volg ons ook op Facebook------------------------------------------------------------------------------------------

Dagteksten om niet te vergeten

Heeft u al eens de dagteksten van uw geboortedag of uw trouwdag willen weten? Bent u benieuwd, welke Bijbeltekst op een belangrijke dag in uw leven in het dagtekstenboekje van de EBG stond?

Stuur dan een e-mail met de datum naar Stefan Bernhard. U krijgt dan de tekst binnen een week thuisgestuurd. Wij vragen om een gift van ? 10,00 per dagteksten.

U kunt dit bedrag overmaken naar rekeningnummer NL21 ING 00056 57 652 (ING bank); t.n.v. Rekening gebouwen der EBG Haarlem. Zij is bestemd voor het kerkgebouw in Haarlem en de "Losungsspende" / Dagtekstenfonds van de EBG.------------------------------------------------------------------------------------------

Over cookies op deze website en AVG / privacy in de EBG Noord-Holland

De website www.ebgnoordholland.nl plaatst een cookie: PHPSESSID. Deze cookie wordt door de EBG Noord-Holland zelf geplaatst. Hij is nodig om de website technisch goed te laten functioneren. Zonder deze cookie zouden bepaalde onderdelen van de website niet goed kunnen functioneren. Deze cookies worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Er worden geen gegevens van u verzameld en opgeslagen door de EBG Noord-Holland.

Voor meer informatie over uw privacy in de EBG Noord-Holland download hieronder een artikel uit de Vierklank met aanvullende informatie. Voor meer vragen kunt u contact openen met de predikant (zie contact).

Download: 2018_juni_-_informatie_AVG_in_de_EBG_Noord-Holland.pdf------------------------------------------------------------------------------------------

Volg ons / Like ons ...

... op Facebook------------------------------------------------------------------------------------------

Volg ons / Like ons ...

... op Instagram