Welkom

Opstanding

Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.
(2 TimoteŁs 2:8 / NBG)

‘Geloof jij wel in de opstanding?’, vroeg iemand mij laatst. Eerst dacht ik, wat een rare vraag aan een predikant. Want als ik niet in de opstanding zou geloven, dan ‘… is onze verkondiging zonder inhoud en is uw geloof nutteloos.’ Zo schrijft tenminste Paulus in 1 KorintiŽrs 15:14.

Maar als ik terugdenk aan de biologielessen op school, als ik luister naar wat wetenschappers over de mens te weten zijn gekomen, als ik naar de overblijfselen van mensen kijk, die in musea bewaard worden of op oude begraafplaatsen opduiken, dan weet ik dat onze lichamen niet voor de eeuwigheid gemaakt zijn. Wij zijn menselijk en wij zijn sterfelijk. Ook daarover is de Bijbel heel duidelijk: ‘Voor alles is er een uur… er is een tijd om te baren en er is een tijd om te sterven’, zo stelt Prediker 3:1-2. Of Psalm 90 bidt: ‘U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: Keer terug mensenkind.’ Als wij al opstaan, dan zullen dus niet zo verder bestaan, als wij hier geleefd hebben.

Een gesprek over de opstanding hoeft echter niet te verzanden in een natuurwetenschappelijke discussie over de (on)mogelijkheid van een eeuwig leven voor ons mensen. De Bijbel is geen leerboek voor biologen of medici. Ze is een boek waarin te lezen valt hoe God met ons mensen omgaat en hoe mensen God zoeken en vinden. Daarbij hoort ook het nadenken over wat God en mens met elkaar verbindt en wat ze van elkaar scheidt.

Over het verschil van God en mens is de bijbel meteen op de eerste bladzijdes heel duidelijk: God heeft de mens geschapen. Wij zijn, net als al het andere in deze wereld, door God gemaakt. Wij zijn uit aarde gemaakt. Maar in de zelfde hoofdstukken stelt de bijbel ook, dat de mens wel op God lijkt. Wij zijn ‘zijn evenbeeld’ (Genesis 1:27). Daardoor leeft in ons aardse mensen iets van de hemelse God.
De Bijbel noemt dit ‘iets’ de ziel. Wat dat precies is en hoe je het kan zien, is voor onze zintuigen niet waar te nemen en voor ons verstand niet helemaal te vatten. Door vele gelovigen wordt de ziel gezien als het eeuwige deel van ons dat ons met God verbindt. Het komt van God en keert weer naar God terug. Is ziel dan dat, wat blijft bestaan als ons lichaam ophoudt te functioneren? Is zij dat, wat voortleeft als wij sterven? Ik ben daar niet zeker van.

Als wij Paulus’ betoog in 1 KorintiŽrs 15 verder lezen dan lijkt het hierop. Want hij spreekt in 1 KorintiŽrs 15: 44 van een ’hemelse lichaam’ die zal worden opgewekt als ons ‘aardse lichaam’ is vergaan. Maar er is wel een belangrijk verschil tussen de gedachten van Paulus en het idee van de eeuwige ziel. Voor Paulus is dit ‘nieuwe lichaam’ werkelijk iets nieuws. Het is geen terugkeer van het oude, maar het is een nieuw leven. Net zoals een zaadkorrel dat in de aarde sterft en een nieuw leven voortbrengt dat er nog niet eerder was.
Maar is dit nieuwe leven wel reŽel, echt, werkelijk. Het is geen verzinsel en ook geen geestverschijnsel. Naast Paulus worden ook de evangelisten niet moe om dit steeds weer te benadrukken: Jezus Christus is werkelijk opgestaan. De leerlingen konden hem zien, horen, aanraken, toen hij aan hen verscheen. Hij was geen spook uit een ander wereld en ook geen vluchtige ziel die ronddoolt, maar een mens die door God was opgewekt.

Hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Misschien helemaal niet. Misschien is dat niet om te begrijpen, maar om te geloven, in de zin dat ik daarin terugvind hoe God met ons mensen omgaat. Hij verdwijnt niet zomaar uit deze wereld als Jezus aan het kruis sterft en begraven wordt. Er ontstaat iets nieuws uit deze dood, het verhaal van Jezus Christus is nog niet afgelopen. En God wil ook niet dat wij zomaar verdwijnen als onze tijd hier afgelopen is. Vooral niet als deze dood op een ontijdige, onnatuurlijke manier gebeurt.
Dat kan mij helpen:

Als ik aan het graf van een mens, die mij dierbaar is, sta. Ik weet dat dit leven een einde heeft en dit lichaam zal vergaan. Maar ik mag ook geloven dat het verhaal van deze mens niet zomaar verdwijnt. Herinneringen, gedachten en beelden zullen blijven bestaan, op een nieuwe manier. Ze leven voort in ons als wij ze oppakken en positief gebruiken in ons leven.

Als ik hoor van de vele doden die vallen door ongelukken, door geweld of tijdens natuurrampen, dan lijkt het allemaal zo zinloos. Maar, ook deze mensen zijn gekend en hebben geleefd. Hun leven is niet vergeten en hun dood hoeft niet zinloos te zijn zolang wij het niet vanzelfsprekend vinden dat dit gebeurt. Wij kunnen ons blijven inzetten dat ongelukken voorkomen kunnen worden, geweld uitgebannen wordt en mensen op tijd voor natuurrampen gewaarschuwd worden.

Als ik vrees dat de kerk weleens aan haar eind is gekomen en het christelijk geloof langzaamaan uit ons land verdwijnt, dan lees ik hoe de opgestane Heer zijn leerlingen de wereld instuurt om het verhaal van God verder te vertellen. Dit verhaal kan ook nu nog mensen raken en in nieuwe gemeenschappen samenbrengen. Zal ik zelf ook iets van dit nieuwe leven merken na mijn dood? Ik hoop het, ik geloof het ook. Met dit geloof, diep in mijn hart, hoop ik te kunnen leven en ook te kunnen sterven als mijn tijd eens komt. Maar het blijft een geheim - of zoals iemand ooit zei: het laatste, grote avontuur.

Stefan Bernhard------------------------------------------------------------------------------------------

Klussendagen 2018

Ons kerkgebouw in Haarlem heeft kleiner en groter onderhoud nodig. In 2018 organiseren wij weer een aantal klussendagen. Wij moeten ramen en banken schilderen, lampen repareren, de renovatie van de keuken voorbereiden en gebreken herstellen. Bent u handig met de kwast, hamer of andere werktuig? Dan hebben wij uw hulp nodig!
De data zijn: zaterdag, 17 maart, zaterdag, 21 april zaterdag, 12 mei
Vanaf 10:00 uur, EBG kerk aan de Parklaan 34, Haarlem
Meld u aan bij br. Bernhard------------------------------------------------------------------------------------------

Uniteitsgebedswacht 2018

Iedere jaar heeft onze gemeente de taak om een dag lang voor de Broeder-Uniteit te bidden. Dit gebeurt in het kader van de Uniteitsgebedswacht -  een gebedsketting die 365 dagen lang rond de wereld gaat en waarbij op iedere dag een andere EBG gemeente voor de gehele kerk bidt. Maandag, 26 maart is het weer zover. U kunt zich in uw deelgemeente opgeven  om een half uur of een uur van de gebedstijd voor uw rekening te nemen. U kunt daarvoor contact opnemen met zr. Ilse Tjin-Sie - Baal (Alkmaar), zr. Ethel CaÔro - Kortam (Haarlem), zr. Eunice Plet (Hoorn) of zr. Mavis Hoogdorp (Zaanstad).

Om de 'kleine uurtjes' te vullen nodigen wij uit om van 0.00 uur - 6.00 uur in de kerk in Haarlem aan een nachtwake deel te nemen. Dat is dus in de nacht van zondag op maandag! Graag aanmelden bij br. Stefan Bernhard.------------------------------------------------------------------------------------------

Vastenmaaltijden in Haarlem

Er wordt om onze aandacht gevraagd - voortdurend en steeds weer opnieuw: reclame schreeuwt ons tegemoet, mensen doen een beroep op ons, onze taken op werk of op school vragen om de juiste focus, in het verkeer is het opletten geblazen.  Dat vraagt veel kracht van ons. Wie schenkt ons aandacht als wij uitgeput zijn? Waar kunnen wij aandachtig leren leven om onszelf en om anderen niet kwijt te raken?
De zes weken voor Pasen is bij uitstek een tijd om over deze vragen na te denken. Dat hoeft niet ingewikkeld of tijdrovend te zijn. Het kan beginnen met een lied, een mooie gedachte, een stil gebed met een kaars of een goed gesprek.    
De oecumenische Vastenmaaltijden nodigen iedereen uit om stil te staan bij mensen of dingen die onze aandacht verdienen en vooral ook om stil te staan bij ons zelf. Wij laten ons daarbij inspireren door het voorbeeld van Jezus Christus.  
Op iedere donderdag tijdens de Veertigdagentijd / Vastentijd bent u welkom voor een korte oecumenische viering met een inspirerende overdenking vanuit verschillende kerken, liederen en gebed.  Wij sluiten af met  een eenvoudige, gezamenlijke maaltijd met brood, fruit en thee.
U mag voor een keer aanschuiven, maar u mag ook vaker komen. Breng wat fruit mee om te delen. Het geld dat u uitspaart door sober te eten kunt u in de collecte doen. De collecte van de vastenmaaltijden is bestemd voor een diaconaal project in onze stad.
De oecumenische Vastenmaaltijden zijn een initiatief van een groep christenen uit verschillende kerken in de binnenstad van Haarlem.  Dit project wordt ondersteund door de Raad van Kerken Haarlem en Geloven in de stad.

Data:
donderdag,  1, 8, 15 en 22 maart 2018
Tijd:17:55 uur (tot omstreeks 19:00 uur)
 Plaats:
 Kerk van  de Evangelische Broedergemeente,
 Parklaan 34, 2011 KW Haarlem
 Informatie: ds. Stefan Bernhard------------------------------------------------------------------------------------------

Een idee voor de vastentijd: Klimaatvasten

U maakt van de winden uw boden, van vlammend vuur uw dienaren. (Psalm 104:4 / dagtekst van maandag 12, februari 2018)

Tot voor kort was ik van mening, dat stormen en andere natuurrampen geen boodschap van God met zich mee droegen. Inmiddels denk ik er anders over. Misschien hebben stormen, overstromingen en branden  ons wel iets te zeggen. Ze zouden ons bijvoorbeeld zouden wel kunnen willen ervan overtuigen, dat wij nu, als wij de Lijdenstijd ingaan, misschien aan een actie voor de klimaatverandering deel zouden moeten nemen (zoals www.klimafasten.de). Iedereen van harte aanbevolen.  
Benigna Carstens (vertaald door Stefan Bernhard)

NB: Klimafasten (klimaatvasten) is een actie van Duitse kerken tijdens de vastentijd / lijdenstijd om aandacht te hebben voor onze invloed op het klimaat. Iedere week heeft een eigen thema met een aantal suggesties voor concrete acties:
Week 1 (14 - 17/2): voor mij (zoeken naar rust, lezen in plaats van internet, een week geen sociale media gebruiken, bezinning op je eigen doelen, gemeenteleden uitnodigen voor en gesprek over levensstijl)
Week 2 (18 - 24/2): op andere manieren onderweg zijn (OV in plaats van auto, kinderen met de fiets naar school brengen, je straat een dag lang inrichten als speeltuin)
Week 3 (25/2 - 2/3): aandacht voor ons eten (meer zelf koken in plaats van kant en klaar, kliekjes verwerken in plaats van weggooien, minder of geen vlees eten, een vegetarische maaltijd voor vrienden of buren organiseren)
 Week 4 (4 - 10/3): minder winkelen (bij elke boodschappen jezelf afvragen of je dat echt nodig heb, kapotte kleding of apparaten laten repareren in plaats van weggooien, dingen die je niet meer nodig hebt doorgeven aan anderen en niet weggooien, werktuigen aan elkaar lenen als een ander het nodig heeft, een ruilbeurs organiseren)
Week 5 (11 - 17/3): minder energie (traplopen in plaats van de lift gebruiken, koelkast laten ontdooien en schoon maken om ijsvorming tegen te gaan, bewust op zoek gaan naar energiebesparende maatregelen in huis, kerk en op het werk)
Week 6 (18 - 24/3): geld (nagaan waarvoor mijn bank mijn spaargeld gebruikt en eventueel wisselen naar het bank die duurzame projecten ondersteunt, nagaan of de organisaties, die ik steun, duurzaam zijn)
Week 7 (25 - 31/3): samen verder nadenken (in de kerkdiensten van de Stille week of met Pasen verslag doen van klimaatvasten, Paasbrunch met minder vlees en met meer levensmiddelen van dichtbij, in huis of kerk afspreken welke stappen nu genomen moeten worden) ------------------------------------------------------------------------------------------

Data in 2018

De data en tijden van onze kerkdiensten kunt u hier vinden.

Een lijst van bijzondere activiteiten in 2018 kunt u hier downloaden.

Illustratie van Stefanie Bahlinger © Verlag am Birnbach 2017------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom op onze website

Fijn dat u onze website bezoekt! Wij zijn een gemeente van de Evangelische Broedergemeente in Nederland. Deze kerk is ook bekend onder de naam "Hernhutters". Onze gemeente is een regiogemeente. Ze omvat vier deelgemeenten. Op zes plaatsen in de regio vinden regelmatig diensten en activiteiten plaats. Meer daarover vindt u onder "gemeenten". De deelgemeenten werken op een aantal terreinen nauw samen. Meer hierover vindt u onder het kopje "regionaal". Onder "informatie" vindt u veel wetenswaardigheden over onze gemeente en ons kerkgenootschap. Wij nodigen u uit om op de site rond te kijken en hopen u ook eens in een van onze kerkdiensten te kunnen begroeten.

Volg ons ook op Facebook------------------------------------------------------------------------------------------

Dagteksten om niet te vergeten

Heeft u al eens de dagteksten van uw geboortedag of uw trouwdag willen weten? Bent u benieuwd, welke Bijbeltekst op een belangrijke dag in uw leven in het dagtekstenboekje van de EBG stond?

Stuur dan een e-mail met de datum naar Stefan Bernhard. U krijgt dan de tekst binnen een week thuisgestuurd. Wij vragen om een gift van ? 10,00 per dagteksten.

U kunt dit bedrag overmaken naar rekeningnummer NL21 ING 00056 57 652 (ING bank); t.n.v. Rekening gebouwen der EBG Haarlem. Zij is bestemd voor het kerkgebouw in Haarlem en de "Losungsspende" / Dagtekstenfonds van de EBG.------------------------------------------------------------------------------------------

Volg ons / Like ons ...

... op Facebook------------------------------------------------------------------------------------------

Volg ons / Like ons ...

... op Instagram