Welkom

Regionale dienst: Wereldgebedsdag

En GOD zag dat het GOED was…
een viering van de Wereldgebedsdag uit Suriname
op zondag, 4 maart 2018 om 11.00 uur
in de kerk van de Evangelische Broedergemeente Parklaan 34, 2011 KW Haarlem

Een bericht uit Suriname

12 februari 2018

Binnenkort, op 2 maart aanstaande, zal de Wereldgebedsdag 2018 over de gehele wereld gevierd worden. Suriname is als themaland erg enthousiast en tegelijkertijd vereerd om het middelpunt te zijn van al uw gebeden..
Wij genieten ervan en willen u allemaal bedanken voor uw interesse in ons land, onze muziek, kunst en cultuur en de eredienst. Het was mooi om over alle voorbereidingen te lezen en te horen, van de verschillende diensten. Het Surinaams comité is erg trots en tegelijkertijd ook enthousiast én wij hebben deze viering ook onder de aandacht gebracht van onze regering.
Echter, samen met het enthousiasme om te vieren moeten wij nadenken over het feit dat wij beter moeten zorgen voor onze omgeving en Gods schepping. God heeft een wereld voor ons voorbereid en gecreëerd. En het was goed. Helaas waarderen wij dat wat wij, als een gift, hebben gehad niet én behandelen wij het heel slecht. Vandaag de dag lijden wij, en ook de gehele schepping, als gevolg van de schade die wij hebben aangericht voornamelijk vanwege onze hebzucht en het streven naar comfort en/of gemak.
De wereld waarin wij moeten leven is aan het lijden. Onze rivieren, oceanen en de lucht die wij inademen zijn alle vervuild. De ozonlaag is beschadigd en veel landen lijden onder verschrikkelijke natuurrampen zoals orkanen, tsunami’s en dergelijke. Zelfs de dieren in de rivieren en de zeeën raken verstrikt in ons afval van plastiek. Mooie scheppingen raken uitgestorven omdat wij onvoldoende ervoor zorgen dat de jacht op hen wordt gestopt. Veel kinderen worden met beperkingen geboren vanwege de vervuilde rivieren en de lucht. Tijdens de verschillende bezoeken die wij aan de overheid hebben gebracht, hebben wij ook onze zorg uitgesproken over ons milieu.
Wij, de vrouwen van het comité Wereldgebedsdag Suriname, zullen niet alleen vandaag, maar elke dag stelling nemen om te pleiten voor God’s schepping. .
Wij willen onze tekortkomingen bekennen en getuigen voor God en Hem ook om vergiffenis vragen, en vragen om ons te helpen om beter zorg te kunnen dragen voor Zijn zeer goede schepping.
God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was (Genesis 1:31).

Rosana Pindon
Voorzitter Wereldgebedsdag Suriname
(Vertaling: Renée Wezel)------------------------------------------------------------------------------------------

Vastenmaaltijden in Haarlem

Er wordt om onze aandacht gevraagd - voortdurend en steeds weer opnieuw: reclame schreeuwt ons tegemoet, mensen doen een beroep op ons, onze taken op werk of op school vragen om de juiste focus, in het verkeer is het opletten geblazen.  Dat vraagt veel kracht van ons. Wie schenkt ons aandacht als wij uitgeput zijn? Waar kunnen wij aandachtig leren leven om onszelf en om anderen niet kwijt te raken?
De zes weken voor Pasen is bij uitstek een tijd om over deze vragen na te denken. Dat hoeft niet ingewikkeld of tijdrovend te zijn. Het kan beginnen met een lied, een mooie gedachte, een stil gebed met een kaars of een goed gesprek.    
De oecumenische Vastenmaaltijden nodigen iedereen uit om stil te staan bij mensen of dingen die onze aandacht verdienen en vooral ook om stil te staan bij ons zelf. Wij laten ons daarbij inspireren door het voorbeeld van Jezus Christus.  
Op iedere donderdag tijdens de Veertigdagentijd / Vastentijd bent u welkom voor een korte oecumenische viering met een inspirerende overdenking vanuit verschillende kerken, liederen en gebed.  Wij sluiten af met  een eenvoudige, gezamenlijke maaltijd met brood, fruit en thee.
U mag voor een keer aanschuiven, maar u mag ook vaker komen. Breng wat fruit mee om te delen. Het geld dat u uitspaart door sober te eten kunt u in de collecte doen. De collecte van de vastenmaaltijden is bestemd voor een diaconaal project in onze stad.
De oecumenische Vastenmaaltijden zijn een initiatief van een groep christenen uit verschillende kerken in de binnenstad van Haarlem.  Dit project wordt ondersteund door de Raad van Kerken Haarlem en Geloven in de stad.

Data:
donderdag,  1, 8, 15 en 22 maart 2018
Tijd:17:55 uur (tot omstreeks 19:00 uur)
 Plaats:
 Kerk van  de Evangelische Broedergemeente,
 Parklaan 34, 2011 KW Haarlem
 Informatie: ds. Stefan Bernhard------------------------------------------------------------------------------------------

Een idee voor de vastentijd: Klimaatvasten

U maakt van de winden uw boden, van vlammend vuur uw dienaren. (Psalm 104:4 / dagtekst van maandag 12, februari 2018)

Tot voor kort was ik van mening, dat stormen en andere natuurrampen geen boodschap van God met zich mee droegen. Inmiddels denk ik er anders over. Misschien hebben stormen, overstromingen en branden  ons wel iets te zeggen. Ze zouden ons bijvoorbeeld zouden wel kunnen willen ervan overtuigen, dat wij nu, als wij de Lijdenstijd ingaan, misschien aan een actie voor de klimaatverandering deel zouden moeten nemen (zoals www.klimafasten.de). Iedereen van harte aanbevolen.  
Benigna Carstens (vertaald door Stefan Bernhard)

NB: Klimafasten (klimaatvasten) is een actie van Duitse kerken tijdens de vastentijd / lijdenstijd om aandacht te hebben voor onze invloed op het klimaat. Iedere week heeft een eigen thema met een aantal suggesties voor concrete acties:
Week 1 (14 - 17/2): voor mij (zoeken naar rust, lezen in plaats van internet, een week geen sociale media gebruiken, bezinning op je eigen doelen, gemeenteleden uitnodigen voor en gesprek over levensstijl)
Week 2 (18 - 24/2): op andere manieren onderweg zijn (OV in plaats van auto, kinderen met de fiets naar school brengen, je straat een dag lang inrichten als speeltuin)
Week 3 (25/2 - 2/3): aandacht voor ons eten (meer zelf koken in plaats van kant en klaar, kliekjes verwerken in plaats van weggooien, minder of geen vlees eten, een vegetarische maaltijd voor vrienden of buren organiseren)
 Week 4 (4 - 10/3): minder winkelen (bij elke boodschappen jezelf afvragen of je dat echt nodig heb, kapotte kleding of apparaten laten repareren in plaats van weggooien, dingen die je niet meer nodig hebt doorgeven aan anderen en niet weggooien, werktuigen aan elkaar lenen als een ander het nodig heeft, een ruilbeurs organiseren)
Week 5 (11 - 17/3): minder energie (traplopen in plaats van de lift gebruiken, koelkast laten ontdooien en schoon maken om ijsvorming tegen te gaan, bewust op zoek gaan naar energiebesparende maatregelen in huis, kerk en op het werk)
Week 6 (18 - 24/3): geld (nagaan waarvoor mijn bank mijn spaargeld gebruikt en eventueel wisselen naar het bank die duurzame projecten ondersteunt, nagaan of de organisaties, die ik steun, duurzaam zijn)
Week 7 (25 - 31/3): samen verder nadenken (in de kerkdiensten van de Stille week of met Pasen verslag doen van klimaatvasten, Paasbrunch met minder vlees en met meer levensmiddelen van dichtbij, in huis of kerk afspreken welke stappen nu genomen moeten worden) ------------------------------------------------------------------------------------------

Lutherreis 2018

In 2017 hebben de kerken 500 jaar reformatie gevierd. Op 31 oktober 1517 had Martin Luther met zijn 95 stellingen een ontwikkeling in gang gezet die uiteindelijk tot grote veranderingen in het kerkelijke, politieke en maatschappelijke landschap van Europa hebben geleid. 

Reden genoeg om op bezoek te gaan in plaatsen waar Martin Luther geleefd en gewerkt heeft. De EBG Noord-Holland organiseert in de meivakantie 2018 een reis naar Eisenach , Erfurt en Wittenberg. Dat zijn drie plaatsen in het midden van Duitsland die nauw met het leven van Martin Luther verbonden zijn.
De kosten zijn ¤ 400,00 per persoon inclusief overnachting (op basis van twee-persoonskamer), vervoer van en naar Amsterdam-Sloterdijk, entree in de musea en de meeste maaltijden.  Voor een één-persoonskamer betaald u ¤ 50,- extra. Voor zusters en broeders, die moeite hebben om de reiskosten op te brengen, is er een korting mogelijk.

Wij verblijven twee nachten in een hotel in Eisenach (Landhotel - und Golfhotel Alte Fliegerschule Eisenach) en twee nachten in een hotel in Wittenberg (Acron Hotel Wittenberg). De reisleiding is in handen van ds. Stefan Bernhard.
Voor opgave en informatie mailt u met br. Stefan Bernhard (bernhard@ebg.nl)
U kunt ook een flyer downloaden
Aanmelding (met aanbetaling van ¤ 100,00) graag tot uiterlijk 15 maart 2018 (in de flyer anders aangegeven!)

Reisschema:

Maandag, 30 april 2018Reis van Amsterdam-Sloterdijk naar Eisenach
Dinsdag, 1 mei 2018Bezoek aan Eisenach (stadrondgang, Lutherhuis, Wartburg)
Woensdag, 2 mei 2018Vertrek van Eisenach, bezoek aan Neudietendorf, Erfurt. Reis naar Wittenberg
Donderdag, 3 mei 2018Bezoek aan Wittenberg  (stadrondgang, Lutherhuis, Schlosskirche, tentoonstelling)
Vrijdag, 4 mei 2018Terugreis van Wittenberg naar Amsterdam-Sloterdijk


Download: Lutherreis_2018_flyer.pdf------------------------------------------------------------------------------------------

Data in 2018

De data en tijden van onze kerkdiensten kunt u hier vinden.

Een lijst van bijzondere activiteiten in 2018 kunt u hier downloaden.

Illustratie van Stefanie Bahlinger © Verlag am Birnbach 2017------------------------------------------------------------------------------------------

Levend Water

God zegt: Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
Openbaringen 21:6

Wij hebben geen tekort aan water. Wij zijn eerder bang voor een teveel aan water. Er is altijd voldoende gezond drinkwater als wij de kraan opendraaien. Een enkele keer worden wij gewaarschuwd, als er b.v. een vreemd stofje in het grondwater terecht is gekomen. Maar over het algemeen hoeven wij ons geen zorgen te maken. En wij hoeven ook niet veel voor ons water te betalen. Daarom is het voor ons moeilijk om het beeld goed te plaatsen, dat Johannes hier in Openbaringen gebruikt.

Voor zijn eerste lezers was dat waarschijnlijk anders. De christenen in Israël en Klein-Azië wisten dat water ook schaars kon zijn. De bronnen, meestal buiten de steden en dorpen gelegen, konden in de zomer weleens droog vallen of alleen maar nog brak water geven. Dan was het oppassen geslagen voor ziektes en uitdroging. Voor deze mensen was een belofte, om ‘vrij water uit de bron’ een mooi vooruitzicht.
Maar net als zij begrijpen wij het beeld uiteindelijk wel. Want dorst hebben wij allemaal. Als het niet dorst naar sprankelend water is, dan toch dorst naar geluk, naar leven, naar rijkdom. Zou God ons dit hier beloven? Zou hij als de spreekwoordelijke goede fee uit het spookje al onze verlangens willen vervullen. Kunnen wij met Gods hulp volmaakt gelukkig worden?

Als je het slot van Openbaringen leest, dan zou je dat kunnen denken. In hoofdstuk 21 beschrijft Johannes het visioen van de toekomst. Een stad zal verschijnen, het nieuwe Jeruzalem, waarin mensen in vrede met elkaar kunnen wonen. En God zal in hun midden wonen. In deze stad hoort ook water, zodat iedereen kan drinken, zoveel hij of zij nodig heeft. Maar het is geen wijn.

Een veilige woonplaats, leven in vrede, verblijven in de nabijheid van de schepper en behoeder van het leven, dat zijn basale, fundamentele wensen. Ze gaan over dat wat wij dringend nodig hebben om te leven. Ze zijn geen overbodige luxe, waar wij van kunnen dromen, maar die wij niet echt nodig hebben om te leven. Nee, dit wat in dit ‘hemels Jeruzalem’ aan de mensen wordt beloofd, zijn noodzakelijke dingen.
Het ‘water’ voegt hier nog iets aan toe. Het hoort bij de voedingsmiddelen, die wij mensen dringend nodig hebben om te leven. Het voorziet ons van belangrijke bouwstoffen voor ons lichaam. Zonder water kunnen wij geen gezond leven leiden. Een bron is daarnaast een belangrijke plek van gemeenschap. Hier kwamen mensen niet alleen om water te halen. Ze ontmoetten elkaar om nieuws uit te wisselen, elkaar van hun wel en wee op de hoogte te brengen en elkaar steun en troost te verlenen. Een ‘bron van levend water’ voedt lichaam en ziel, hij brengt gezondheid en gemeenschap.

Aan begin van een nieuw jaar leven vele verwachtingen en wensen. Bij de meesten zullen gezondheid en vrede in de familie hoog op het verlanglijstje staan. Maar wij hopen ook dat de vrede behouden blijft en mensen op een goede en fatsoenlijke manier met elkaar kunnen leven. Voor sommigen zullen de wensen nog eenvoudiger zijn: voldoende eten, een dak boven het hoofd en werk om van te leven. Hoe dan ook, het visioen van Johannes, de belofte van ‘drinken uit de bron van levend water’ zal ons in 2018 als woord van het jaar begeleiden. Het biedt uitzicht, belofte en opdracht - voldoende om een heel jaar ermee te leven.

Stefan Bernhard------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom op onze website

Fijn dat u onze website bezoekt! Wij zijn een gemeente van de Evangelische Broedergemeente in Nederland. Deze kerk is ook bekend onder de naam "Hernhutters". Onze gemeente is een regiogemeente. Ze omvat vier deelgemeenten. Op zes plaatsen in de regio vinden regelmatig diensten en activiteiten plaats. Meer daarover vindt u onder "gemeenten". De deelgemeenten werken op een aantal terreinen nauw samen. Meer hierover vindt u onder het kopje "regionaal". Onder "informatie" vindt u veel wetenswaardigheden over onze gemeente en ons kerkgenootschap. Wij nodigen u uit om op de site rond te kijken en hopen u ook eens in een van onze kerkdiensten te kunnen begroeten.

Volg ons ook op Facebook------------------------------------------------------------------------------------------

Dagteksten om niet te vergeten

Heeft u al eens de dagteksten van uw geboortedag of uw trouwdag willen weten? Bent u benieuwd, welke Bijbeltekst op een belangrijke dag in uw leven in het dagtekstenboekje van de EBG stond?

Stuur dan een e-mail met de datum naar Stefan Bernhard. U krijgt dan de tekst binnen een week thuisgestuurd. Wij vragen om een gift van ? 10,00 per dagteksten.

U kunt dit bedrag overmaken naar rekeningnummer NL21 ING 00056 57 652 (ING bank); t.n.v. Rekening gebouwen der EBG Haarlem. Zij is bestemd voor het kerkgebouw in Haarlem en de "Losungsspende" / Dagtekstenfonds van de EBG.------------------------------------------------------------------------------------------

Volg ons / Like ons ...

... op Facebook------------------------------------------------------------------------------------------

Volg ons / Like ons ...

... op Instagram