WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers die samen met onze predikanten de EBG te Zaandam een gezicht willen geven.

Gaat u mee met ons op deze spirituele zoektocht om samen met elkaar het geloof te belijden en elkaar daarin te ondersteunen?

U bent van harte welkom tijdens onze diensten, daarbij maakt het geen verschil of u wel of niet lid bent van onze gemeente. Bij ons geldt hoe meer zielen hoe meer vreugde.

Kom en proef de sfeer, wij verzekeren u van een fijne dienst!------------------------------------------------------------------------------------------

Groepen in de gemeente

Gebedsgroep
Iedere maandagmiddag komt de gebedsgroep in het trefpunt van de Lu-therse kerk bij elkaar. Onder leiding van zr. K. Barron en de overdenkingen van zr. Assol Bernhard. Het is de moeite waard om een keer langs te ko-men. De groep start om 14.00 uur.. 

Kinder- en Jeugdwerk

Zondagsschool
De zondagsschool voor de kleintjes wordt gecoördineerd door zr. Jewell Kembel-Filé en haar crew. U wordt hierbij aangespoord om uw kinderen, buurkinderen, neefjes, nichtjes en kleinkinderen mee te nemen. Ze worden door deskundige leidsters begeleid. Aan het enthousiasme van de kinderen kunt u zien dat er zeker aan hun behoefte wordt voldaan. Volgens een vastomlijnd programma wordt de groep jonge kinderen op speelse wijze geleerd met het geloof om te gaan.

Tieners en jongeren
Voor de tieners is er een eigen kring tijdens de kerkdienst. Zij staan o.l.v. br. Joel en zr. Lucretia Koulen.

Jong volwassenen
Deze groep, die op gezette tijden op de vrijdagen bij elkaar kwam, is helaas gestopt. Heeft u ideeën om dit weer nieuw leven in te blazen, neem dan contact op met zr. Cynthia Kembel.
 
Belijdeniscatechese
Aanmeldingen voor de belijdeniscatechese kunnen gedaan worden bij br. Bernhard. De bijeenkomsten worden ten huize van zr. Bea Vyent gehouden.